PERNIS 31 levensloopbestendige appartementen in de Van Zijll de Jongstraat

PERNIS 31 levensloopbestendige appartementen in de Van Zijll de Jongstraat

PERNIS 31 levensloopbestendige appartementen

Prijsvraag

Nadat wij in 2006 de prijsvraag, uitgeschreven door Woningcorporatie Woonbron en Kristal projectontwikkeling, voor appartementen voor zelfstandig wonende ouderen hadden gewonnen zijn deze 31 levensloopappartementen in 2010 opgeleverd.De woningen voorzien in een dringende behoefte aan eigentijdse seniorenwoningen voor de oorspronkelijke Pernissenaren.De maatschappelijke meerwaarde van deze Levensloop-bestendige woningen is dat deze kunnen worden aangepast aan de veranderingen die zich in het leven van bijna iedere bewoner voordoet. Het zijn woningen die geschikt zijn, of eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. Het project grenst aan zorgcentrum Havenlicht, waarvan uit dit complex eenvoudig zorg kan worden geleverd aan de bewoners van de appartementen.

Dit project vervangt de 32 oude en zeer kleine woningen die vlak na de oorlog gebouwd zijn. Het project ligt fraai aan een rustige groenstrook, naast een historische plek met de Nederlands Hervormde Kerk en de prachtige pastorie. Er zijn gesprekken gaande om een aantal percelen rondom deze locatie te verwerven, waardoor uitbreiding van deze soort woningen kan plaatsvinden.

De Opgave:

– vervanging van de 32 duplexwoningen
– versterken van de ruimtelijke structuur
– respecteren schaarse groene plek
– verbetering sociale controle en uitstraling van de plek
– behoud zichtlijn op de kerk
– behoud bereikbaarheid van het buurtcentrum

Stedenbouw

Het plangebied in Pernis kenmerkt zich door een compacte kern waarvan de bebouwing stenig is. Rondom de kern bevindt zich een historische ringdijk met daarachter veel groen met sportvelden. Oopenbaar groen in de kern is schaars. Door de kern loopt een voorzieningenas.
De van Zuyll de Jongstraat is een straat met een duidelijke ruimtelijke opbouw. De uiteinden van de straat zijn smal. In het midden verruimt het profiel zich.
Aan de G.A. Soetemanstraat liggen de belangrijkste voorzieningen als ook het zorgcentrum en opnebaar groen. Hierdoor was het logisch de entree hier te vestigen. Mede omdat dit de noordzijde van het project is en daardoor minder geschikt voor appartementen met balkon. Ter hoogte van het plangebied maakt de as een knik, wat samen met de aanwezigheid van zorgcentrum Havenlicht aanleiding geeft een nieuwe knoop te maken
Tevens is het een kans de oostelijke pool van de voorzieningenas vorm te geven.

 

Het Programma van eisen:

– gelijkvloerse appartementen
– aantal ongeveer 31
– tenminste 85 m2 gbo per woning
– 2 tot 3 lagen
– sector bereikbare huur
– parkeren: per woning 1,31 parkeerplaats

De Doelgroep:

– behoefte aan huisvesting voor ouderen
– profiel van een gesloten samenleving
– een eigen tuintje en/of balkon
– minder behoefte tot ontmoeting

De stichtingskosten

De stichtingskosten bedragen €4.000.000,00 minder dan €130.000,00 per woning.

Projectarchitect: Wolter Heijligers architect BNA en Martien de Schepper architect BNA

Opdrachtgever : Woningcorporatie Woonbron en Kristal projectontwikkeling

Bouwbedrijf: Gebr. Verschoor Bouwbedrijf te Pernis

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 14 =