De Schepper Heijligers Architecten B.V. | architects, The Hague, The Netherlands
Burgemeester van Karnebeekaan 14, 2585 BB, Den Haag | info@dsharchitecten.nl | MdS 06 410 526 76 | WH 06 400 467 06

Wonen en Zorg / 13 posts found

Vinkel 24 appartementen met zorgvoorzieningen.

by wolter
Comments are off for this post.
Woonzorgcentrum Den Hoogeban Overschie

Woonzorgcentrum Den Hoogenban

by wolter
Comments are off for this post.
Het ontmoetingsplein in het woonzorgcentrum Den Hoogenban is op 11 april 2013 geopend. De oud-burgervader van Overschie, Co Eger, verrichtte de opening met hoge hoed en trok de ballonnen van het plafond. Het draaiorgel Antje draaide heerlijke meezingers en velen zongenmet plezier mee. Iedereen kreeg er een glaasje champagne met toast erbij. Jan Schamp, als pleinmanager, hield een toespraak bedankte een ieder, zoals DSH architecten met Martien de Schepper, Middelwateringbouw, Werner Wennekes van Laurens en Annemiek van den Broek-Sunder van den Hoogenban. Hij bedankte ook de medewerkers en vrijwilligers van Den Hoogenban voor hun inzet. Woonzorgcentrum Den Hoogenban heeft nu […]

Slotshof te Gameren

by wolter
Slotshof te Gameren Gestart met het ontwerp van de Slotshof te Gameren in 2003 voor de woningstichting de vijf gemeenten en gerealiseerd met woningstichting de Kernen, kijken wij als ontwerp en bouwteam trots naar het resultaat. Aan de oude rivierdijk van de Waal, direct naast de rustige dorpskern ligt het woon-zorghuis De Slotshof te Gameren . Het huis bestaat uit 42 appartementen waar, indien gewenst volledig zorg geleverd kan worden. Deze zorg kan geleverd worden, via een door ons bureau ontworpen toegangsbrug, vanuit het naast gelegen zorgcomplex. Van de woningen zijn er 24 verhuurd en 18 verkocht. Aan een uitnodigende […]
HOED-praktijk; huisartsen, apotheek en verloskundige

HOEDPRAKTIJK “De Hoefslag” te Barendrecht

by wolter
Hoedpraktijk (huisartsen onder één dak) aan de Hoefslag in Barendrecht.   Begin 2004 zijn wij gestart met het ontwerp voor een Hoedpraktijk (huisartsen onder één dak) op een locatie aan de Hoefslag in Barendrecht. In opdracht van Patrimonium Woningbouwvereniging. Deze Hoedpraktijk zou plaats moeten bieden aan vijf à zes huisartsen. Tijdens de verdere ontwikkeling van het plan zijn er naast de geplande huisartsenpraktijken nog twee andere medische dienstverleners in het plan opgenomen, te weten een apotheek en een verloskundigenpraktijk. Het aantal huisartspraktijken is teruggebracht tot drie. Hiermee is een divers centrum voor medische dienstverlening ontstaan. De beschikbare ruimte op de […]

Wonen en Zorg Huis ter Leede LEERDAM

by wolter
Wonen en Zorg Huis ter Leede Leerdam Het uitgangspunt is geweest dat de vraag van de hedendaagse en komende ouderen in Wonen en Zorg Huis ter Leede Leerdam een andere is dan de wensen en verlangens van de generatie die in 1974 in het verzorgingshuis zijn gaan wonen.De gedachtegang is dat de bewoners in te delen zijn in twee groepen: De eerste groep zijn de ouderen die een hoge levensstandaard hebben en de mogelijkheid hebben om zorg en goede woonruimte te kunnen inkopen of –huren. De tweede groep zijn de ouderen die minder draagkrachtig zijn. Voor deze groep is wonen […]

Renovatie wooncomplex Keyenburg Rotterdam

by wolter
Het project Keyenburg Rotterdam is in 1985 gebouwd en is aangewezen als ‘proefproject modulaire coördinatie’. In oktober 2004 is de renovatie van het project Keyenburg in het Rotterdamse Zuidwijk tot veler vreugd van start gegaan. In 2001 kreeg ons bureau de opdracht van Estrade Projecten om de woningen van het complex te ‘upgraden’. De woningen zijn herontwikkeld voor senioren van Vestia en voor diverse woonvormen voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, onder meer voor Profilazorg (voorheen Stichting Filadelfia Zorgverlening) en Middin (voorheen de Stichting Steinmetz ). Belangrijk bij de totale renovatie was hoe we konden omgaan met de […]
Lombardijen de Patio

LOMBARDIJEN Rotterdam De Patio

by wolter
LOMBARDIJEN Rotterdam De Patio 54 appartementen Het plan Lombardijen Roterdam De Patio omvat de nieuwbouw van 54 appartementen, waarvan 8 clusterwoningen met huiskamer en voorzieningen, 10 geïntegreerde cliëntwoningen van Middin ( voorheen Steinmetz) met trefpunt, keuken, kantoren en voorzieningen. In het project Lombardijen De Patio zullen volwassen cliënten van Middin komen te wonen met een lichamelijke, meervoudige handicap of een niet aangeboren hersenletsel. De overige bewoners bestaan uit huurders van Havensteder (voorheen Com Wonen). Het plan is gelegen aan de Spinozaweg en de Bierens de Haanweg in Rotterdam Lombardijen. De appartmenten zijn ca 85 m2 groot en voor de bewoners […]
Hof van Empel Den Bosch

Hof van Empel, Wonen en Zorg, DEN BOSCH

by wolter
Hof van Empel, Wonen en Zorg, DEN BOSCH Van 2007 tot 2011 is door DSH architecten hard gewerkt aan de voorbereiding. De nieuwbouw van het woonzorgcomplex betreft particuliere ouderenzorg. Oud Empel, een dijkdorp, was tot 1971 zelfstandig, maar behoort sindsdien bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het woonzorgcomplex zal gesitueerd zijn aan de Empelse Schans. Dit ligt op een eiland aan de rand van de weilanden. De gebouwencompositie is carré-vormig van opzet en zo vormgegeven dat het de sfeer en uitstraling van een grote hoeve uitademt. Er worden in deze setting één- en tweepersoons luxe huurappartementen met zorg gerealiseerd met een sfeervol […]
Harg Spaland Schiedam

HARG-SPALAND Schiedam Multifunctionele ruimte

by wolter
Wij kregen opdracht van De Frankenlandgroep om deze 100 m2 te ontwerpen in de binnentuin. Omdat het bouwwerk niet groot is maar toch wel de tuin zou verkleinen is mede vanwege de zichtlijnen tot een ovaal gebouw besloten. Het gebouw is opgeleverd in 2008. Er is een lichtstraat langs de gevel wand bedacht waardoor strijklicht langs de gekromde lichte wand binnenkomt en een bijzonder schouwspel van (zon)licht ontstaat. Het klimaat heeft directe invloed op de bijzondere sfeer die ontstaat.   Architect: Wolter Heijligers architect BNA Bouwbedrijf: Bolton Bouwbedrijf Woerden Opdrachtgever: Harg Spaland Frankenland Schiedam
Vijverhof Delft

Renovatie woningen voor senioren, De Vijverhof te Delft

by wolter
Renovatie woningen voor senioren, De Vijverhof te Delft. De 137 woningen van de Vijverhof voldeden niet meer aan de eisen die deze tijd stelt aan zelfstandig wonen voor senioren. De Vijverhof is in de afgelopen jaren aangepast aan de comfort- en veiligheidseisen die de moderne senior aan zijn of haar woning stelt. Een mooie renovatie woningen voor senioren. Het totale woongebouw is in 2012 opgeleverd. Voorafgaande aan de start van de renovatie hebben wij een voorstel voor de bewoners gemaakt van twee woningvarianten. Een eenvoudige en een luxe variant. De installatie wordt vernieuwd, het sanitair vervangen en de deuren en […]
Backerhof Poeldijk

Wijkcentrum Poeldijk, De Backerhof

by wolter
Willeke Alberti bij opening van het Wijkcentrum Poeldijk, De Backerhof ‘Het is eigenlijk een nieuw centrum geworden’ Woningcorporatie Arcade heeft het wijkcentrum Poeldijk, De Backerhof, een grondige opknapbeurt gegeven. Arcade heeft in zes maanden tijd van een gedateerde zaal een modern multifunctioneel wijkcentrum gemaakt. Stichting Welzijn Westland huurt De Backerhof van eigenaar Arcade en organiseert in deze ruimte activiteiten voor de bewoners van Poeldijk. Hier kunnen de bewoners bijeenkomen en samen biljarten, koersballen, zumbalessen volgen, aan yoga doen of computerlessen volgen. Verbouwing De toiletruimtes en de recreatiezaal van De Backerhof zijn eerst volledig leeggesloopt, voordat werd begonnen met de opbouw. […]

PERNIS 31 levensloopbestendige appartementen in de Van Zijll de Jongstraat

by wolter
PERNIS 31 levensloopbestendige appartementen Prijsvraag Nadat wij in 2006 de prijsvraag, uitgeschreven door Woningcorporatie Woonbron en Kristal projectontwikkeling, voor appartementen voor zelfstandig wonende ouderen hadden gewonnen zijn deze 31 levensloopappartementen in 2010 opgeleverd.De woningen voorzien in een dringende behoefte aan eigentijdse seniorenwoningen voor de oorspronkelijke Pernissenaren.De maatschappelijke meerwaarde van deze Levensloop-bestendige woningen is dat deze kunnen worden aangepast aan de veranderingen die zich in het leven van bijna iedere bewoner voordoet. Het zijn woningen die geschikt zijn, of eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners.…