Wonen en Zorg Huis ter Leede LEERDAM

Wonen en Zorg  Huis ter Leede LEERDAM

Wonen en Zorg Huis ter Leede Leerdam

Leerdam, Huis ter Leede, Rondas

Het uitgangspunt is geweest dat de vraag van de hedendaagse en komende ouderen in Wonen en Zorg Huis ter Leede Leerdam een andere is dan de wensen en verlangens van de generatie die in 1974 in het verzorgingshuis zijn gaan wonen.De gedachtegang is dat de bewoners in te delen zijn in twee groepen: De eerste groep zijn de ouderen die een hoge levensstandaard hebben en de mogelijkheid hebben om zorg en goede woonruimte te kunnen inkopen of –huren.

De tweede groep zijn de ouderen die minder draagkrachtig zijn. Voor deze groep is wonen in een duurdere woning niet haalbaar. Vaak zijn deze ouderen in een sociaal isolement verzeild geraakt. Als zorgvrager kunnen zij ingedeeld worden in twee subcategorieën: somatiek en psychogeriatrisch.

Scheiden van wonen en zorg

Voor de draagkrachtige bewoners zijn met name de woningen in de complexen Beukelaar en de nieuwbouw Rondas II geschikt gemaakt. In deze complexen is scheiden van wonen en zorg het uitgangspunt. Voor de somatische bewoner is in deze woningen zorg tot aan het levenseinde mogelijk.

De problematiek gaat zich met name voordoen bij de psychogeriatrische bewoner, door dwaalgedrag en verminderde zelfzorgcontrole kan er een gevaar ontstaan voor de bewoner en zijn directe omgeving. Een opname in een verpleeghuis is vaak de reden tot verhuizen. Voor de minder draagkrachtige ouderen, zijn met name de gerenoveerde woningen in de Rondas I geschikt. Huis ter Leede te Leerdam is in staat om deze bewoners van zorg te voorzien door extramurale zorg, de exploitatie van een verpleegunit, het aanbod van dag- en nachtverzorging, een dienstencentrum met een hoog voorzieningenniveau en de eigen erkenning als thuiszorgorganisatie biedt natuurlijk ook de nodige kansen.

Rondas I Renovatie

Rondas II Nieuwbouw

Dienstentoren Nieuwbouw

Zorg met verblijf

Het verzorgingshuis dat in 1974 gebouwd is sinds 2000 begonnen aan een tweede leven als intramurale voorziening. Zo is er een beddenlift aangebouwd, is een verdieping verbouwd tot verpleegunit en zijn er op 3 etages van 2 kamers 1 kamer gemaakt. Vrij vertaald kan men spreken over een tweedeling in het gebouw, enerzijds een verpleeghuis, anderzijds een appartementencomplex met een hotel uitstraling. Het verpleeghuis gedeelte richt zich met name op de psychogeriatrische bewoner, Het appartementencomplex zal met name bewoont zijn door de bewoner met lichamelijke gebreken, bewoners met een somatische verpleeghuisindicatie en bewoners, die in een sociaal isolement zijn geraakt en niet langer meer thuis konden blijven wonen.

Van 2004 tot 2008 is de laatste fase van de omvorming van het verzorgingshuis uitgevoerd met de verbouwing van de laatste 4 bouwlagen. Vanwege het leeg krijgen en weer verhuren zijn de verdiepingen per halve verdieping in fasen verbouwd. Hierbij heeft DSH architecten de directie gevoerd en is veel planning en bewonersoverleg samen met Habion en Huis ter Leede verricht.

Als laatste fase heeft de begane grond een nieuw interieur gekregen. De entree, toiletten, kapsalon, winkeltje en de zaal hebben daarmee een geheel nieuwe uitstraling gekregen.In een tijdspanne van 7 jaar is het ontwerp gemaakt en de directie gevoerd van de 7 verdiepingen van het woon- en zorgcentrum Huis ter Leede te Leerdam. Het gebouw is in 10 bouwfasen volledig gerenoveerd.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =