Arendsplein Oosterhout 39 appartementen

Arendsplein Oosterhout 39 appartementen

Wonen terug in de stad. Een van de meest essentiële ambities die weerklinken in de stadsvisie van Oosterhout. Als resultaat van het effect van het grote aanbod van winkels is het wonen verdrongen en is momenteel in de stad Oosterhout een monocultuur ontstaan. Nieuwe gebouwen moeten er voor zorgen dat er een nieuwe trend komt en er een dynamiek wordt ontwikkeld die past bij het historische centrum.
Hierbij moet het wonen geschikt zijn voor alle doelgroepen. Het moet er voor zorgen dat het leven in de straten en ook pleinen weer actief worden. Dat heeft geresulteerd in een levendig ontwerp.

Bij de herontwikkeling van het Arendsplein is naar hoge kwaliteit gezocht, zowel in uitwerking als ook in het programma van het vastgoed, samen met de hoge kwaliteit van de openbare ruimte. Een prachtige ambitie die zowel creativiteit als compassie integreert en een collectieve methode vraagt van alle betrokken partijen.

Een belangrijk onderdeel is het oorspronkelijke grootstedelijke weefsel terug te brengen in de stad.
Het is een mogelijkheid om straten te verbinden en één om een kleine wijziging aan te brengen in de logistiek van de binnenstad. Hierdoor wordt verkeer minder krampachtig via deze locatie van bestelwagens. Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe gebouwen een natuurlijke overgang tussen bestaand en gloednieuw laat ontstaan.


Waar mogelijk een accent om de plaats te markeren en eveneens een om vooruitgang mogelijk te maken.
De uitkomst moet leiden tot een nieuw soort stedelijk leven in Oosterhout. Kloeke gebouwen van metselwerk in een milieuvriendelijk omgeving waar het aangenaam vertoeven is. Het doel is er één. ontwikkel een stadspark waarin wonen centraal staat. De indeling van het Arendsplein draagt bij aan een essentiële ontwikkeling van Oosterhout. Door het bestaande winkelcentrum kleiner te maken ontstaat ruimte voor het woonprogramma. Een gecombineerd programma, een stad waarin wonen, winkelen, werken en ontspannen allemaal in één zijn. Een natuurlijke methode om met elkaar te komen en voor elkaar te zorgen.


Een gevarieerd aanbod aan vastgoed draagt hieraan bij. Het draagt bij aan een vitaal centrum en dus ook aan een essentieel centrum. Verschillende gebouwen op de locatie bevatten een paar verdiepingen met kap, sommige gebouwen hebben vier verdiepingen met een kap zoals de woonstructuren op de noordzijde van de locatie en de gebouwen aan de Prins Frederikstraat. Opvallend is dat de bestaande kap begint bij de 3e laag. Bij het nieuwe gebouw zal deze lijn worden doorgezet. De drie nieuwe gebouwen krijgen vanaf de 3e laag een terug liggende laag ongeveer 1,5 meter om een afwijkende bouwmassa te maken.


Het nieuwe woongebouw op de locatie ABNAMRO sluit aan op de vier verdiepingen tellende hoogbouw aan de Prins Frederikstraat en de vijf bouwlagen aan de Kegelstraat.
Accenten worden vanuit verschillende invalshoeken voorgesteld om het attribuut van het plan te versterken.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 6 =